•••  Nadgradnja video formata TV vsebin

4. september 2017

V času od 11. do 18. septembra bomo v nočnih urah med 0:00 in 6:00 postopoma skladno s potekom nadgradnje storitev družbe nadgradili format vseh TV programov (iz MPEG2 na MPEG4). Nadgradnja se izvede na strani operaterja, med nadgradnjo pa motenj pri zagotavljanju TV storitev uporabnikom ne pričakujemo.

V primeru, da kateri izmed TV programov kljub temu ne bi bil dosegljiv vas prosimo, da zaženete skeniranje programov, kar bo posodobilo vse TV programe skladno z aktualno programsko shemo.

 

•••  Sprememba splošnih pogojev uporabe storitev (SPP)

1. september 2017

Uporabnike elektronskih komunikacijskih storitev obveščamo, da na podlagi določil 2. odst. 129. člena Zakona o el. komunikacijah ter v skladu z določili Splošnega akta o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, stopijo dne 1. oktobra 2017 v veljavo spremenjeni Splošni pogoji uporabe storitev družbe Ario, d.o.o., ki v celoti nadomestijo obstoječe in so dosegljivi na strani www.ario.net (Servisne strani / Dokumenti).

Razlog spremembe SPP je urediti skladnost le-teh z Uredbo (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25.11.2015, ki nalaga navedbo a) informacije o dostopu do odprtega interneta in b) opis nivoja zagotavljanja storitev operaterja, pri čemer se izpostavljajo štiri definicije dostopnih hitrosti: oglaševana (v prodajnih kanalih ponavadi označena z „do“), maksimalna, običajno razpoložljiva (na voljo večino časa) in minimalna hitrost. Dejansko dosežene hitrosti prenosa podatkov s strežnika ali na strežnik pri storitvah dostopa do interneta so lahko na posameznem priključku nižje od oglaševane hitrosti in so odvisne od stanja omrežja, kakovosti radijskega signala, povezave, naprav in drugih dejavnikov na prenosni poti.

Pri obstoječih naročniških paketih so vključene hitrosti skladno z uredbo definirane v spodnji tabeli, novi paketi pa bodo imeli vključene hitrosti definirane v naročniški pogodbi.

Seznam oglaševanih dostopnih hitrosti:

8 Mbps/1 Mbps  (maksimalna: vsaj 7,5 Mbps/950 kbps; običajna: 6,5 Mbps/800 kbps; minimalna: 1 Mbps/256 kbps)

4 Mbps/512 kbps  (maksimalna: vsaj 3,6 Mbps/450 kbps; običajna: 3,2 Mbps/400 kbps; min: 1 Mbps/256 kbps)

2 Mbps/384 kbps  (maksimalna: vsaj 1,8 Mbps/330 kbps; običajna: 1,7 Mbps/300 kbps; min: 512 kbps/128 kbps)

1 Mbps/256 kbps  (maksimalna: vsaj 900 kbps/230 kbps; običajna: 800 kbps/200 kbps; min: 256 kbps/64 kbps)

Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve imajo uporabniki - potrošniki, druge osebe pa, če ravnajo v skladu s 129. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), v skladu z določili 2. odst. 129. člena ZEKom-1 pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Pravica do odstopa v skladu s tem obvestilom ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na izpolnitev drugih pogodbeno dogovorjenih obveznosti, zlasti je naročnik, ki je odpoved v skladu s tem obvestilom podal v času pogodbene vezave, dolžan poplačati morebitno priključnino ter prejete ugodnosti v obliki popusta na naročnino in/ali druge s pogodbo in/ali aneksom dogovorjene ugodnosti.

S tem obvestilom Ario uveljavlja uredbo EU, pri čemer pa niso bili uvedeni nobeni tehnični ukrepi, ki bi vplivali na spremenjeno uporabniško izkušnjo pri dostopu do odprtega interneta. Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo SPP lahko naročniki pokličejo na telefonske številke družbe, pošljejo e-sporočilo na info@ario.net oz. se osebno oglasijo na sedežu družbe Ario, d.o.o.