Storitev Ario Wireless


Ario z uporabo napredne brezžične tehnologije MMDS omogoča sprejem digitalne televizije in radijskih programov ter uporabo stalnega dostopa do interneta in digitalne telefonije tudi na lokacijah, kjer do sedaj te možnosti ni bilo.

Za kvaliteten sprejem storitev je potrebna neposredna in neovirana zračna vidljivost med lokacijo priključka in operaterjevo sprejemno/oddajno bazno postajo.Preverjanje možnosti izvedbe priključitve