Digitalna telefonija

Digitalna telefonija predstavlja storitev, primerljivo s klasičnim telefonskim priključkom ter bistveno nižjimi cenami klicev v domača in tuja omrežja.

Ario omogoča telefonijo v sodelovanju z družbo Detel Global d.d., kar med drugim zagotavlja brezplačne klice znotraj omrežja Ario in vseh ostalih omrežij v skupini Detel.


• Obrazec za prenos telefonske številke
• Navodilo za izpolnjevanje obrazca za prenos številke
• Obrazec za omejevanje odhodnih klicev
• Cenik klicev

Razpoložljivost storitve na vaši lokaciji